Kjennemerker 1942 -1971

Veteranskilt

Veterankjennemerker fra 1942 – april 1971:

Blir produsert i 2 mm eloksert aluminium. De har en bokstav og fra tre til seks tall, eller seks tall med mellomrom mellom to og to tall. Skiltene har en marg på 1,5 cm. Lages i 8, 12, 15 og 22 cm h.
Priser fra 450,- inkl. mva.